Uffiċċji Provinċjali

Kuntatt

Delegat Provinċjali għall-Missjoni fil-Bolivja
P. Garvin Grech O.Carm. (Tarija)
garvingrech@hotmail.com
Delegat Provinċjali għat-Terz Ordni Karmelitan
P. Alexander Scerri O.Carm. (Valletta)
terzjarji@karmelitani.org
Viċi-Postulatur għall-kawża ta’ P. Avertan Fenech O.Carm
P. Charlò Camilleri O.Carm. (Mdina)
avertanfenech@karmelitani.org
Koordinatur għall-Uffiċċju Komunikazzjoni
P. Glen Attard O.Carm. (Mdina)
segretarju@karmelitani.org
Koordinatur għall-Promozzjoni Vokazzjonali u l-Ħidma maż-Żgħażagħ
P. Joseph Saliba O.Carm. (Balluta)
vokazzjonijiet@karmelitani.org
jew:
Mr Fabio Borg
youths@karmelitani.org
Koordinatur għall-Bord tad-Diretturi tad-Dar tat-Talb ‘Lunzjata’
P. Alexander Vella O.Carm. (Mdina)
Amministratur tad-Dar tat-Talb ‘Lunzjata’
Mr. Joe Rapinett
lunzjata@karmelitani.org
Amministratur tal-Carmelite Institute Malta
Rettur tal-Kulleġġ S. Elija
P. Jürgen Cucciardi O.Carm. (Misraħ S. Venera)
info.steliascollege@melita.com
Ċerimonjier Provinċjali
P. Renald Lofreda O.Carm. (Fleur-de-Lys)
Editur “Il-Karmelu”
P. Anthony Cilia O.Carm. (Misraħ S. Venera)
il-karmelu@karmelitani.org
Webmaster
Ms. Mary Xuereb T.O.K.
kuntatt@karmelitani.org