Dar tat-Talb «Lunzjata»

LunzjataId-Dar tat-Talb ‘Lunzjata’ fetħet uffiċjalment bħala dar tal-irtiri fl-1990. Id-Dar tinsab fil-limiti tar-Rabat, lil hemm min-Nigret u Għar Barka. Huwa post ta’ skiet kbir u mdawwar minn kampanja sabiħa u għalhekk joffri ambjent ideali għal irtir.

Il-kumpless, mifrux fuq l-art fejn madwar is-sena 1418 kien inbena l-ewwel kunvent tal-Karmelitani f’Malta, jinkludi l-kappella mdaqqsa tal-Lunzjata, li parti minnha tmur lura għas-seklu ħmistax, u l-għar ta’ San Anard li hu kappella medjevali.

Bħalissa d-Dar għaddejja minn rinnovazjoni estensiva, imma xorta waħda tista’ tintuża għal irtir ta’ nofs ta’ nhar jew ta’ ġurnata għal gruppi ta’ mhux iktar minn ħamsin ruħ.

 

Kuntatti


Id-Dar titmexxa minn Bord li hu presedut mill-Provinċjal. L-Amministratur tagħha hu s-Sur Joe Rapinett li jista’ jiġi kkuntattjat bit-telefon fuq in-numru 21459021 jew bl-imejl fuq lunzjata@karmelitani.org

Fil-kappella tal-Lunzjata, kull nhar ta’ Ħadd ikun hemm ir-rużarju fit-3.30 p.m. u l-Quddiesa fl-4.00 p.m. Il-kappella jieħu ħsiebha P. Amadeo Zammit O.Carm., li jista’ jiġi kkuntattjat bit-telefon fuq in-numru 27542108.