Carmelite Institute Malta

Il-«Carmelite Institute Malta», imwaqqaf fl-4 ta’ Ottubru 2008, twieled bħala inizjattiva konġunta bejn il-Provinċja Karmelitana Maltija u l-Provinċja Maltija tal-Karmelitani Skalzi biex jippromwovu f’Malta l-istudju tal-ispiritwalità u t-tradizzjoni Karmelitana. L-għan prinċipali tal-Istitut huwa li joffri korsijiet fuq diversi livelli dwar l-Ispiritwalità u l-Marjoloġija. B’kooperazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta, l-Istitut joffri wkoll programm ta’ Masters fl-Ispiritwalità. Dawk l-istudenti li jagħmlu l-Masters jistgħu jagħżlu li jispeċjalizzaw ukoll fl-Ispiritwalità Karmelitana.

Membri

Bord tad-Diretturi:        P. Charles Mallia O.Carm., President

P. Glen Attard O.Carm., Direttur Eżekuttiv

P. Joseph Saliba O.Carm.

P. Charlò Camilleri O.Carm.

Bord Akkademiku:       P. Glen Attard O.Carm., Chairperson

P. Joseph Saliba O.Carm.

P. Charlò Camilleri O.Carm.

Prof. Michael Zammit

Mr Christopher Bezzina

Ms Pia Attard Yeon

Segretarja:                  Ms Rita Vella Brincat

Kuntatti

Indirizz:          Carmelite Institute Malta, Kunvent tal-Karmnu, Triq Villegaignon, L-Imdina

Telefon:          (+356) 21 454524

               Websajt:         Carmelite Institute

 Imejl:              istitut@karmelitani.org