Balluta

L-ewwel knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-bajja tal-Balluta, bnewha l-Fratelli tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta. Ġiet imbierka fit-18 ta’ Settembru 1859 mill-Isqof Gaetano Pace Forno. L-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu li għadha hemm sal-lum hi dik li qabel kienet fil-knisja tal-Belt.  Il-Patrijiet Karmelitani marru joqogħdu l-Balluta fit-22 ta’ Mejju 1890, u sentejn wara l-Ġeneral tal-Ordni, P. Luigi M. Galli, inawgura l-kunvent. Fl-1900 il-knisja tkabbret, imma aktar tard tant saritilha ħsara matul it-Tieni Gwerra Dinija li ġie deċiż li tinbena knisja ġdida. Fis-sena 1974 iż-żona ta’ madwar il-knisja, magħrufha bħala l-Balluta, kienet maħtura parroċċa. Il-knisja il-ġdida kienet ikkonsagrata mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca nhar it-12 ta’ Diċembru 1984. Ma’ ġenb il-kunvent tal-patrijiet, fl-1936 inbena wkoll l-Istudentat, il-post fejn dawk iż-żgħażagħ li jħaddnu l-ħajja karmelitana jirċievu l-formazzjoni tagħhom.

IMAG0411_Fotor

Membri


Charles Mallia O.Carm., Pirjol

Leonard Mahoney O.Carm.

Valerian Mercieca O.Carm.

Guido Micallef O.Carm.

Victor Enriquez O.Carm.

Michael Rapinett O.Carm.

Joseph Saliba O.Carm.

Lawrence Mercieca O.Carm.

Hermann Duncan O.Carm.

Renald Lofreda O.Carm., Kappillan

Victor Paul Farrugia O.Carm.

Kuntatti


Indirizz:          Kunvent tal-Karmnu, Triq it-Torri, Tas-Sliema SLM1600

Telefon:           (+356) 21 330198