Parroċċa ta’ Santa Venera

Il-knisja l-antika ta’ Santa Venera ġiet fdata f’idejn ir-reliġjużi Karmelitani fl-1912 meta ma kienx għad hemm ħafna nies. Sitt snin wara, Santa Venera saret parroċċa. Minħabba li l-popolazzjoni baqgħet dejjem tiżdied, il-Karmelitani ħassew il-ħtieġa li jibnu knisja oħra f’post aktar ċentrali, fi Triq San Ġużepp. Fit-3 ta’ Dicembru 1989 il-knisja l-ġdida saret il-knisja parrokkjali u fis-6 ta’ Ottubru 1990 tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida. Din tbierket fis-17 ta’ Lulju 2005.

Numru ta’ parruċċani: 9,000

Numru ta’ familji: 2,400

Ħinijiet tal-Quddies

       Ħdud u Festi:

6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 11:30 a.m., 6:00 p.m.

       Sibtijiet filgħaxija:

6:30 p.m.

       Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:

6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:30 a.m., 6:30 p.m.

Kuntatti

Kappillan:          P. Maurice Abela O.Carm.

Uffiċċju Parrokkjali

       It-Tnejn: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
       L-Erbgħa: 4:30 p.m. – 5:30 p.m.
       Il-Ġimgħa: 4:30 p.m. – 5:30 p.m.
       Is-Sibt: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Indirizz:              Uffiċċju tal-Kappillan, Triq il-Parroċċa, S. Venera SVR1261

Telefon:              (+356) 21 482851, (+356) 79071610

Imejl:                  parrocca.s.venera@maltadiocese.org

svenera1918@gmail.com

Websajt:             www.parroccasantavenera.org

Facebook:          Parroċċa Santa Venera