Uffiċċji Provinċjali

Kuntatt

Delegat Provinċjali għall-Missjoni fil-Bolivja
P. Garvin Grech O.Carm.
garvingrech@hotmail.com
Delegat Provinċjali għat-Terz Ordni Karmelitan
P. Victor Paul Farrugia O.Carm.
terzjarji@karmelitani.org
Viċi-Postulatur għall-Kawża ta’ P. Avertan Fenech O.Carm
P. Charlò Camilleri O.Carm.
avertanfenech@karmelitani.org
Koordinatur għall-Promozzjoni Vokazzjonali
Koordinatur għall-Bord tad-Diretturi tad-Dar tat-Talb «Lunzjata»
Pirjol Provinċjali
Amministratur tad-Dar tat-Talb «Lunzjata»
Sur Joe Rapinett
lunzjata@karmelitani.org
Segretarja tal-«Carmelite Institute Malta»
Sinjura Rita Vella Brincat
istitut@karmelitani.org
Rettur tal-Kulleġġ San Elija
P. Jürgen Cucciardi O.Carm.
info.steliascollege@melita.com
Ċerimonjier Provinċjali
P. Renald Lofreda O.Carm.
Editur ta' «Il-Karmelu»
P. Anthony Cilia O.Carm.
il-karmelu@karmelitani.org
Webmaster
P. Anthony Cilia O.Carm.
kuntatt@karmelitani.org
Data Protection Officer
Sur Godwin Darmanin
dpo@karmelitani.org
Property Manager
Dr Rose Marie Farrugia
propjeta@karmelitani.org