Uffiċċji Provinċjali

Kuntatt

Delegat Provinċjali għat-Terz Ordni Karmelitan
P. Alexander Scerri O.Carm.
terzjarji@karmelitani.org
Viċi-Postulatur tal-Kawża ta’ P. Avertan Fenech O.Carm
P. Charlò Camilleri O.Carm.
avertanfenech@karmelitani.org
Koordinatur għall-Promozzjoni Vokazzjonali
P. Ivan Scicluna O.Carm.
vokazzjonijiet@karmelitani.org
Koordinatur tad-Dar tat-Talb «Lunzjata»
Pirjol Provinċjali
provincjal@karmelitani.org
Amministratur tad-Dar tat-Talb «Lunzjata»
Sur Joe Rapinett
lunzjata@karmelitani.org
Direttur Eżekuttiv tal-«Carmelite Institute Malta»
P. Glen Attard O.Carm.
istitut@karmelitani.org
Rettur tal-Kulleġġ San Elija
P. Jürgen Cucciardi O.Carm.
rector@steliascollege.edu.mt
Editur ta' «Il-Karmelu»
P. Anthony Cilia O.Carm.
il-karmelu@karmelitani.org
Webmaster
P. Anthony Cilia O.Carm.
anthony.cilia@gmail.com
Data Protection Officer
Pirjol Provinċjali
provincjal@karmelitani.org
Property Manager
Dr Rose Marie Farrugia
propjeta@karmelitani.org
Koordinatur għall-Ħidma maż-Żgħażagħ
P. Kurt Mizzi O.Carm.
youths@karmelitani.org