Blog

26
May

Karmelitan iservi waqt il-quddies tal-Papa

Sa minn Mejju tas-sena l-oħra, P. Matteo Antollini, reliġjuż Karmelitan minn Malnate (Varese), l-Italja, kien imsejjaħ diversi drabi biex jagħti s-servizz tiegħu ta’ Djaknu fil-quddies tal-Papa Franġisku. Bħalissa P. Matteo […]

25
May

Spiritwalità, qlub maqsuma u relazzjonijiet imkissrin

Ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna jiffurmawna kemm għat-tajjeb kif ukoll għall-ħażin. Huma jsawru l-għarfien tagħna nfusna u ta’ xulxin. Li nħallu lilna nfusna nidħlu f’kuntatt ma’ ħaddieħor jiftaħna għal kull xorta ta’ […]

22
Mar

Seminar dwar San Titu Brandsma

Mit-3 sas-6 ta’ Ottubru 2023 se tkun organizzata seminar dwar San Titu Brandsma fl-Università ta’ Radboud f’Nijmegen, l-Olanda. Il-programm se jlaqqa flimkien studjużi minn diversi nħawi tad-dinja li se jitkellmu […]

21
Mar

Il-Bibljoteka Ġenerali tal-Ordni Karmelitan

Il-Bibljoteka Ġenerali tal-Ordni Karmelitana (BiGOC), li tinsab fiċ-Ċentru Internazzjonali San Albert, Ruma, kellha l-bidu tagħha mill-għaqda tal-Bibljoteka Ġenerali u tal-Bibljoteka Karmelitana (li din tal-aħħar kien bdieha l-Malti P. Piju Serracino […]

17
Mar

Konferenza ta’ P. Fernando Millán Romeral, O.Carm.

San Titu, Karmelitan tal-Provinċja Olandiża, huwa magħruf għar-reżistenza tiegħu kontra n-Nażi. Huwa kien arrestat u mibgħut fil-kamp ta’ konċentrament ta’ Dachau, fejn miet fl-1942. Kien kkanonizzat f’Mejju tas-sena l-oħra. P. […]

13
Mar

Skola Karmelitana għall-formaturi tat-Terz’Ordni

Matul l-ewwel xhur ta’ din is-sena, il-Provinċja Taljana Karmelitana qed twettaq programm ta’ formazzjoni għal dawk it-terzjarji li se jkunu formaturi fi ħdan it-Terz’Ordni. Il-kors qiegħed isir fil-knisja ta’ San […]

08
Mar

San Titu Brandsma, Patrun tal-Ġurnalisti?

Skont l-aħħar ħarġa tar-rivista ‘America’, ippubblikata kull xahar mill-Ġiżwiti Amerikani, il-Papa Franġisku wera “appoġġ sħiħ” biex San Titu Brandsma, Karmelitan, ikun “il-patrun tal-ġurnalisti”. L-istqarrija tal-Papa ħarġet bi tweġiba għat-talba li […]

08
Mar

Jum ta’ fraternità

Nhar is-Sibt, 4 ta’ Marzu 2023, f’Villa Carmelitas (id-Dar tan-Novizzjat), il-21 żagħżugħ Karmelitan li qegħdin fil-formazzjoni inizjali fil-Kummissarjat tal-Perù, iltaqgħu sabiex jgħaddu l-ġurnata flimkien fi spirtu ta’ fraternità. L-okkażjoni bdiet […]

1 2 3