Blog

03
May

Jiltaqgħu s-superjuri u l-formaturi Karmelitani tal-Afrika

Bejn il-21 u d-29 ta’ Jannar 2024, fiċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Santa Tereża ta’ Ġesù, f’Boko, Dar es Salaam, it-Tanzanija, iltaqgħu r-reliġjużi Karmelitani responsabbli mit-tmexxija u l-formazzjoni tar-realtajiet li jinsabu fl-Afrika. […]

29
Apr

Jiltaqgħu l-Kunsilli Ġenerali O.Carm u OCD

Il-membri tal-Kunsilli Ġenerali tal-Ordni Karmelitan u tal-Ordni Karmelitan Skalz iltaqgħu bejn it-2 u s-6 ta’ April 2024 fil-Monastero Santa Croce li jinsab f’Bocca di Magra, Liguria, Italja. L-għan prinċipali ta’ […]

21
Apr

It-Tieni Kungress dwar Titu Brandsma

It-“Titus Brandsma Circle”, b’kollaborazzjoni ma’ studjużi minn diversi universitajiet ta’ Ruma, qed jorganizza t-Tieni Kungress dwar Titu Brandsma, li se jsir fl-Istituto Maria Bambina (qrib Pjazza San Pietru), f’Ruma, bejn […]

20
Apr

Ċikkulata Karmelitana!

Ftit taż-żmien ilu, waqt ir-riorganizzazzjoni u l-inventarju tal-fondi tal-knisja u tal-kunvent tal-Karmelitani ta’ Santa Marija in Traspontina (Ruma), ippreservati fl-Arkivju Ġenerali tal-Ordni Karmelitan, l-istudjuż Jacopo De Santis, sab diversi dokumenti […]

06
Apr

It-twaqqif uffiċjali tal-Karmelitani fil-Vjetnam

Wara ħafna snin ta’ ħidma u ta’ stennija, fl-aħħar il-Ministeru tal-Intern Vjetnamiż, nhar il-25 ta’ Diċembru 2023, approva t-twaqqif tal-Ordni tal-Aħwa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmnu fil-Vjetnam. Is-sede uffiċjali tar-reliġjużi […]

25
Mar

Il-fdalijiet ta’ kunvent Karmelitan ivvandalizzat

Il-pulizija fit-Tramuntana tal-Kontea ta’ Cork qed jappellaw lill-pubbliku għall-għajnuna fis-sejbien tal-vandali li kellhom fil-mira tagħhom il-fdalijiet tal-kunvent tal-Karmelitani f’Castlelyon li kien twaqqaf 800 sena ilu. Il-fdalijiet ta’ dan il-kunvent huma […]

17
Mar

L-eqdem monasteru tas-sorijiet Karmelitani

Din is-sena jaħbat il-555 anniversarju tal-eqdem monasteru tas-sorijiet Karmelitan tal-klawsura. Il-Karmelu tal-Madonna tal-Konsolazzjoni f’Vilvoorde fil-Belġju kien imwaqqaf kanonikament fil-11 ta’ Frar 1469 mill-Pirjol Ġenerali ta’ dak iż-żmien, il-Beatu John Soreth. […]

10
Mar

Amministratur ġdid għall-parroċċa tal-Balluta

L-Arċisqof Charles Scicluna se jafda t-tmexxija tal-ħidma pastorali tal-parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta f’idejn Dun Joshua Cortis, li se jkun l-amministratur parrokkjali, ġaladarba l-kura pastorali se tgħaddi minn idejn l-Ordni Karmelitan […]

20
Feb

F’Ċipru jinstab kunvent Karmelitan tas-Seklu 13

Lis-storiku Karmelitan, P. Joachim Smet, fl-istorja tiegħu tal-Ordni ħallielna miktub li minbarra l-kunvent ta’ Fortamia (1238) f’Ċipru, l-Ordni kellu wkoll kunventi oħra f’Limassol, Paphos, Famagusta u Nicosia. Infatti, dawn il-kunventi […]

17
Feb

Jiltaqgħu s-superjuri Karmelitani tal-Ewropa

Bejn il-15 u s-16 ta’ Jannar 2024, fiċ-Ċentru Internazzjonali ta’ San Albert, f’Ruma, iltaqgħu l-provinċjali, il-kummissarji ġenerali u d-delegati ġenerali tal-Ewropa, biex jaqsmu bejniethom l-esperjenzi ta’ dak li għaddejjin minnu […]

1 2 6