Parroċċa tal-Balluta

11816790_451385301710650_1641068930010335344_nSan Ġiljan, fil-bajja tal-Balluta, sa mis-sena 1859 kien hemm knisja ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu li kienet inbniet mill-Fratellanza tal-Karmnu tal-Belt. Fl-1877 il-knisja nbniet mill-ġdid u ngħatat lir-reliġjużi Karmelitani li reġgħu bnewha fl-1900. Fl-1958 reġgħet inbniet mill-ġdid u fl-1974 saret parroċċa.

Numru ta’ parruċċani: 5,000

Numru ta’ familji: 1,300

Ħinijiet tal-Quddies

       Mit-Tnejn sas-Sibt:

       6:00 a.m., 7:00 a.m., 7:45 a.m., 9:30 a.m., 6:30 a.m.

       Ħdud u Festi:

       6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 p.m., 6:30 p.m.

Kuntatti

Responsabbli:        P. Joseph Saliba O.Carm.

Uffiċċju Parrokkjali

       It-Tnejn mill-5:00 p.m. sas-6:30 p.m.

       L-Erbgħa mill-4:30 p.m. sas-6:00 p.m.

       Il-Ġimgħa mill-4:30 p.m. sal-5:30 p.m.

Indirizz:               Kunvent tal-Karmnu, Triq it-Torri, Tas-Sliema SLM1600

Telefon:               (+356) 21 344306

Imejl:                   parrocca.balluta@maltadiocese.org

Facebook:          Madonna tal-Karmnu Balluta