Fgura

Sa mill-qedem kienet tinsab niċċa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura. Għall-ħabta tas-sena 1845 Dun Salv Busuttil bena daqsxejn ta’ knisja. Fl-14 ta’ Dicembru 1945 marru l-ewwel Karmelitani fil-Fgura u bdew jieħdu ħsieb ta’ din il-knisja. Fid-19 ta’ Novembru 1951 ġew imbierka l-knisja u l-kunvent mill-Arċisqof Mikiel Gonzi. Fis-sena 1965 il-Fgura kienet maħtura parroċċa u fis-sena 1976 beda l-bini ta’ knisja ġdida u akbar fuq art mogħtija mill-koppja Anġlu u Marjanna Camilleri. Il-knisja kienet ikkonsagrata nhar l-1 ta’ Frar 1990 minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca.

Membri

Raymond Calleja  O.Carm., Pirjol u Kappillan

Joseph Vella O.Carm.

Kuntatti

Indirizz:           Kunvent tal-Karmnu, 20, Triq il-Karmelitani, Fgura FGR1205

Telefon:           (+356) 21 661745; 21827900

Parroċċa:         Uffiċċju Parrokjali: Tel. 21802992

                                        Websajt: Parroċċa Madonna tal-Karmnu, Fgura

                         Imejl: parrocca.fgura@maltadiocese.org

                                        Facebook: Parroċċa Madonna tal-Karmnu, Fgura