Parroċċa tal-Fgura

Għal mijiet ta’ snin fil-Fgura kien hemm niċċa tal-Madonna u ħdejha fl-1798 inbniet kappella żgħira, li reġgħet inbniet fl-1844. Din il-knisja twaqqgħet mill-Gvern fl-1956 biex tkun tista’ titwessa’ t-triq li minn Raħal Ġdid tieħu għal Ħaż-Żabbar. Ftit ’il bogħod minn fejn kienet il-knisja, ir-reliġjużi Karmelitani fl-1950 bnew knisja oħra li fl-1965 saret knisja parrokkjali. Minħabba li l-popolazzjoni tal-Fgura kibret sewwa u l-knisja kienet żgħira wisq għan-nies inbniet knisja ġdida fi Triq Hompesch li ġiet imbierka fl-1988 u ddedikata fl-1990.

Numru ta’ parruċċani: 11,981

Numru ta’ familji: 3,712


Ħinijiet tal-Quddies

       Ħdud u Festi:FGURA-PASTORAL-VISIT-OPENING-MASS

6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 p.m.

       Sibtijiet Filgħaxija:

5:30 p.m., 6:30 p.m. (fis-Sajf fis-6:30 p.m. biss)

       Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:

6:00 a.m., 6:45 a.m., 7:45 a.m., 8:30 a.m., 6:30 p.m.

Kuntatti

Kappillan:           P. Raymond Calleja O.Carm.

Uffiċċju Parrokkjali

       It-Tnejn mit-8:30 a.m. sad-9:30 a.m.

       It-Tlieta mill-4:30 p.m. sas-6:00 p.m.

       L-Erbgħa mit-8:30 a.m. sad-9:30 a.m. u mill-4:30 a.m. sas-6:00 p.m.

       Il-Ħamis mit-8:30 a.m. sad-9:30 a.m.

                          It-Tnejn u l-Ġimgħa filgħaxija huma ddedikati għat-tberik u żjajjar fil-familji.

                          It-Tlieta u l-Ġimgħa filgħodu huma ddedikati għat-tqarbin tal-morda fi djarhom.

                          Il-Ħamis filgħaxija huwa ddedikat għal-laqgħat tal-Kummissjonijiet Parrokkjali.

Indirizz:               Wesgħa Reggie Miller, Fgura FGR1212

Telefon:               (+356) 21 802992

Imejl:                    carmfgu@onvol.net

Websajt:              www.fguraparish.org

Facebook:           Parroċċa Madonna tal-Karmnu Fgura