Abbonament u Tiġdid

Jekk tixtieq tabbona jew iġġedded l-abbonament tiegħek fil-perjodiku Il-Karmelu, jekk jogħġbok stampa l-formula minn hawn u ibgħatha bil-posta, flimkien mal-ħlas ta’ €10, f’dan l-indirizz:

L-Editur “Il-Karmelu”
Kunvent tal-Karmnu
Misraħ S.Venera
S.Venera SVR 1681

Abbonament

Inti tista’ tkun ukoll “Abbonat Sostenitur”

  • billi ssib abbonati ġodda,
  • billi inti stess tagħti Abbonament Rigal” lil xi familja jew ħbieb tiegħek li għandhom għal qalbhom l-Ispiritwalità Karmelitana, jew
  • billi għall-abbonament tiegħek tibgħatilna €15 jew aktar.

 Jekk tippreferi tgħaddi l-abbonament tiegħek b’mod personali jekk jogħgbok ikkuntattja lil xi ħadd minn dawn il-kollaboraturi tagħna li huwa l-aktar qrib tiegħek.

 MALTA


 Balluta (Sliema) u Gżira

P. Guido Micallef, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq it-Torri, Tas-Sliema.

Fgura, B’Kara, Ħamrun, Msida, Żabbar u Żejtun

P. Raymond Calleja, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, 12, Triq il-Karmelitani, Il-Fgura.

Fleur-de-Lys

P. Louis Bajada, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq Fleur-de-lys, Il-Fleur-de-lys.

Lunzjata, Mdina

P. Charlò Camilleri, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq Villegaignon, L-Imdina.

Mosta, Naxxar u Ħal-Lija

Dun Darren Pace T.O.K., “Dorvin”, Triq il-Kostituzzjoni, Il-Mosta.

Santa Venera

P. Victor Paul Farrugia, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq il-Parroċċa, S.Venera.

P. Anthony Cilia, O.Carm., L-Editur, Kunvent tal-Karmnu, Misraħ S.Venera, S.Venera.

Josette Zerafa, 371, Triq il-Kbira San Ġużepp, S.Venera.

Valletta

P. Alexander Scerri, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq il-Punent, Valletta.

Żurrieq

P. Hermann Duncan, O.Carm., Kunvent tal-Karmnu, Triq it-Torri, Tas-Sliema.

Carmen Farrugia, 42, Triq il-Kbira, Żurrieq.

 

GĦAWDEX


Kerċem

Sr Lucy Vella, Sorijiet Karmelitani Missjunarji, 15, Triq Dr Anton Calleja, Kerċem.

Victoria (Rabat)

Sr Romana Cachia, Sorijiet Karmelitani Missjunarji, 3, Triq il-Kastell, Victoria.