Grazzi talli abbonajt – «Il-Karmelu»

Il-Karmelu huwa leħen il-Karmelitani Maltin, perjodiku ta’ kull tliet xhur maħruġ mill-Provinċja Karmelitana Maltija dwar l-ispiritwalità, il-ħidma u l-ħajja tal-Aħwa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu.

Nirringrazzjawk talli abbonajt.