“Inkun magħkom mis-sema.”

Fra Pablo M. de la Cruz Alonso Hidalgo, żagħżugħ Karmelitan Spanjol, li bħalma ħabbarna ġimgħatejn ilu, miet fil-15 ta’ Lulju fl-età ta’ 21 sena minħabba kanċer fl-għadam, xtaq ħafna li jieħu sehem fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li qiegħed isir f’dawn il-jiem f’Lisbona, fil-Portugall, u li għalih qed jattendu eluf ta’ żgħażagħ mid-dinja kollha, fosthom 565 minn Malta. Konxju li kien wasal fl-aħħar ta’ ħajtu, ftit jiem biss qabel miet, Fra Pablo kiteb ittra lill-Papa Franġisku biex iwegħdu t-talb tiegħu u d-dedikazzjoni ta’ ħajtu. L-ittra oriġinali kienet mogħtija lill-Qdusija Tiegħu nhar id-29 ta’ Lulju 2023 mill-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Karmelitan, P. Míċeál O’Neill, O.Carm., flimkien ma’ tagħrif u korrispondenza oħra min-naħa tal-Isqof ta’ Salamanka Mons. José Luis Retana Gozalo u tal-Pirjol Provinċjali tal-Karmelitani P. Salvador Villota Herrero, O.Carm.

Tul il-vjaġġ u l-konferenza stampa li l-Papa Franġisku kien qed jagħmel illum 2 ta’ Awwissu, mill-Italja għall-Portugall, il-korrispondenta tal-istazzjon tar-radju Spanjol “Radio COPE”, is-Sinjura Eva Fernández, ippreżentatlu kopja tal-ittra flimkien mas-santa li ż-żagħżugħ Karmelitan ħejja hu stess (salib bil-fjuri) għall-jum mewtu bil-frażi meħuda minn Iżaija 43,1: “La tibżax, għax jien fdejtek: jien sejjaħtlek b’ismek; inti tiegħi.”

Fi ftit kliem, fl-ittra tiegħu, Fra Pablo jirrakkonta lill-Papa l-esperjenza li għadda minnha matul l-aħħar snin tal-marda tiegħu, u kif għamel lil Ġesù ċ-ċentru ta’ ħajtu u mhux il-marda li ħakmitu. Huwa jgħid lill-Papa li ma jafx jekk din l-ittra tasallux meta jkun għadu ħaj jew inkella meta jkun diġà qrib Ġesù, il-Maħbub tiegħu, li “tani ħafna, li farraġni ħafna, u għamilni hekk ferħan!” B’danakollu, jekk mhux se jkun magħhom fiżikament, huwa se jkun magħhom mis-sema minfejn se jitlob għalih u għaż-żgħażagħ kollha.

Kopja tal-ittra oriġinali li Fra Pablo M. de la Cruz Alonso Hidalgo, O.Carm., kiteb fit-12 ta’ Lulju 2023 lill-Papa Franġisku tinsab f’dan l-indirizz: https://www.carmelitas.es/wp-content/uploads/2023/08/Carta-de-fray-Pablo-Mari%CC%81a-de-la-Cruz-para-el-papa-Francisco-12-julio-2023.pdf

Kopja tas-santa tal-mewt tiegħu tinsab: https://www.carmelitas.es/wp-content/uploads/2023/08/Recordatorio-funeral-Fr.-Pablo-M.-de-la-Cruz-17-julio-2023.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *