Ismu Huwa Ħniena

2016-03-17

Ismu Huwa Ħniena

Charlò Camilleri O.Carm.


 

17 ta’ Marzu 2016

Il-Ħniena t’Alla bħala rimedja għall-indifferenza tal-bniedem. Riflessjonijiet mill-ispiritwalità tal-qaddisa Karmelitana S. Marija Maddalena de’ Pazzi fl-okkażjoni tal-450 sena mit-twelid tagħha.

F’waħda mit-talbiet tagħha, il-qaddisa tikteb hekk: “O Alla ta’ tjieba l-aktar għolja, bla qjies il-ħniena tiegħek. Huwa minnu li inti tassew thobbha lill-ħlejqa tieghek. Iktar int mixtieq li tiġbed lill-bniedem lejk milli hu biex jersaq lejk.” Din tgħidha hi u tikkontempla l-għożża t’Alla mal-bnedmin. Imma mnejn ġejja l-għanja tal-qaddisa tal-Ħniena Divina?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *