Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: It-Taqbida Interjuri

2016-03-05

Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: It-Taqbida Interjuri

Felician Bezzina O.Carm.


5 ta’ Marzu 2016

 It-taqbida interjuri tifforma lill-bniedem. It-taqbida ssir f’dak li jolqot direttament lill-bniedem f’dak li jagħmlu bniedem. Il-bniedem huwa mżejjen fih innifsu bir-raġuni, bl-imħabba, u bir-rieda. Dawn huma t-tliet fatturi li jiffurmaw lill-bniedem fih innifsu għax dak li joħroġ barra jiġi minn ġewwa. Allura wieħed irid jifhem li l-attakki u d-difiża ta’ din it-taqbida jimmiraw fuq dak li jolqot fil-laħam il-ħaj, f’qalbu, fl-intelliġenza tiegħu, fil-volontà tiegħu. Din it-taqbida interjuri tolqot żgur lilna lkoll, aħna min aħna.

One thought on “Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: It-Taqbida Interjuri

  1. Joe Vella says:

    Tlett taqbidiet kontinwi: is-suppervja kontra l-umilta, l-egoizmu kontra l-hniena, u il-korruzjoni tal-gisem kontra l-purita tar-ruh. Mulej ghini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *