Paniġierku f’ġieħ il-Madonna tal-Grazzja

2015-11-18

Paniġierku f’ġieħ il-Madonna tal-Grazzja

Alexander Vella O.Carm.


15 ta’ Settembru 2015

Hi l-Imnissla bla tebgħa, il-Mimlija bil-Grazzja sa mill-ewwel waqt tal-eżistenza tagħha għax Hi kellha tkun Omm il-Feddej u s-Sieħba ġeneruża tiegħu fil-misteru tal-fidwa tagħna l-bnedmin. Marija taqsam ma’ Binha t-tron tal-Grazzja għax kien biha li waslitilna l-grazzja ta’ Alla, li hi l-fidwa li tana Ġesù Binha. Hi l-aqwa frott tal-grazzja tiegħu, u Hu l-aqwa grazzja li tatna Hi, għax l-Awtur tal-grazzja waslitilna bil-maternità tagħha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *