Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: Is-Sħaba

2015-12-04

Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: Is-Sħaba

Alexander Vella O.Carm.


3 ta’ Diċembru 2015

Għadd kbir ta’ Missirijiet tal-Knisja – u magħhom jingħaqdu wkoll Missirijiet l-Ordni Karmelitan – interpretaw dik is-sħaba “daqs keffa ta’ id” li dehret tiela’ minn fuq ix-xefaq tal-baħar (fi 1 Slat. 18:41-46), bħala simbolu tal-Verġni Mbierka li, minn fost l-umanità midinba (simbolizzata fil-baħar mielaħ), titla’ kollha ħlewwa biex tagħti l-art il-ħlewwa tal-Verb Etern (simbolizzat bix-xita) li jagħti l-ħajja mill-ġdid lill-art mejta bil-għatx.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *