Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: Ix-Xehda

2015-11-08

Temi ta’ Spiritwalità Karmelitana: Ix-Xehda

Charlò Camilleri O.Carm.


7 ta’ Novembru 2015

Ix-xehda tan-naħal fit-tradizzjoni spiritwali tagħna hija mqabbla mal-ħajja li tikkaratterizza l-ispiritwalità Karmelitana. Sa mill-bidunett, l-Isqof ta’ Akri Ġakbu ta’ Vitry qabbel l-eremiti Karmelitani fuq il-Karmelu ma’ naħal li lejl u nhar mehdija fl-għasel tal-Kelma t’Alla. Diġà l-Missirijiet tal-Knisja Oriġene u Kassjanu kienu qabblu mhux biss lill-monaċi imma lil kull nisrani ma’ naħla li tixba’ bl-għasel divin, il-ħajja ta’ Alla nnifsu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *