Blog

06
Oct

Kungress Nazzjonali tat-Terz Ordni Karmelitan

Nhar Il-Ħadd 4 ta Ottubru 2015 ġie ċċelebrat il-Kungress Nazzjonali tat-Terzjarji Karmelitani u s-Sekulari Tereżjani fl-okkażjoni tal-500 sena mit-twelid ta’ S. Tereża ta’ Ġesù. Dan sar fis-Santwarju ta’ S. Tereża tal-Bambin Ġesù f’Birkirkara. […]

07
Sep

Il-preżenza karmelitana fl-imdina

Fil-bidu – Fl-1659 il-Karmelitani li kienu jgħixu fl-inħawi tal-Lunzjata, fil-limiti tar-Rabat, talbu l-permess lill-Isqof Mikiel Balaguer Camarasa biex jingħataw il-pussess ta’ knisja żgħira magħrufa bħala “tar-Rocca” biex hemm jibnu kunvent […]

1 2