Blog

17
May

“Imwielda f’fomm il-Kelma”

Nhar it-2 ta’ April 2016 l-Ordni Karmelitan fetaħ sena ta’ ċelebrazzjonijiet li jfakkru l-450 sena mit-twelid ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, mistika Karmelitana li ħalliet warajha mhux biss wirt […]

07
Apr

IĊ-ĊINKWANTENARJU TA’ S. M. MADDALENA DE’ PAZZI

B’ittra li bagħat lill-Ordni kollu fil-21 ta’ Diċembru li għadda, il-Pirjol Ġenerali P. Fernando Millán Romeral nieda l-erba’ mija u ħamsin anniversarju mit-twelid ta’ Santa Marija Maddalena de’ Pazzi. Din […]

19
Feb

Forom ta’ Talb Karmelitan

P. Ivan Scicluna O.Carm. (4 – x – 2015) Daħla: Metodu Karmelitan? Ngħid is-sew, meta ġejt mistieden biex nippreżentalkom “il-metodu tat-talb Karmelitan”, ikkonfondejt, speċjalment meta qaluli li parti mill-preżentazzjoni kellha […]

17
Feb

P. Edward Bugeja

Nekroloġija Nhar it-Tnejn, 15 ta’ Frar 2016, fl-Isptar Mater Dei, PATRI EDWARD BUGEJA għadda għall-ħajja ta’ dejjem fl-għomor ta’ 92 sena. Il-Ġimgħa ta’ qabel, wara nofsinhar, tatu puplesija u ttieħed […]

01
Dec

Festa ta’ San Tarċisju – Protettur tal-Abbatini

Is-Sibt 14 ta’ Novembru kienet ġurnata speċjali għall-abbatini ta’ Malta għax dakinhar iċċelebraw flimkien ġewwa l-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, fi Fleur-de-Lys il-festa ta’ San Tarċisju, li huwa l-protetur tal-Abbatini. San Tarċisju […]

28
Oct

Żjara tal-President ta’ Malta f’Saint Elias College

Nhar l-20 ta’ Ottubru 2015, l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, żaret Saint Elias College, bħala parti miż-żjarat li qiegħda tagħmel fl-iskejjel.  Wara li ngħatat merħba mill-istaff u l-istudenti kollha […]

18
Oct

Għeluq iċ-Ċentinarju ta’ S. Tereża ta’ Ġesù

Fl-okkażjoni tal-għeluq taċ-Ċentinarju ta’ S. Tereża, nhar l-Erbgħa 14 t’Ottubru 2015 il-komunitajiet Karmelitani ċċelebraw fil-knejjes tagħhom Quddiesa Solenni li fiha raddu ħajr ’l Alla għal din il-Qaddisa, Verġni Karmelitana, u […]

17
Oct

Il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu f’S. Venera

Matul il-ġimgħa ta’ bejn il-5 u l-11 ta’ Ottubru 2015, il-Parroċċa ta’ S. Venera ċċelebrat il-festa f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew nhar l-Erbgħa 1 t’Ottubru bl-ewwel jum tan-novena. It-Tnejn 5 […]

1 2